Anmeldelse af fødsel
Hvis forældrene er gift sker anmeldelsen automatisk. Hvis forældrene ikke er gift, kan man lave en omsorgs- og ansvarserklæring. Se mere på www.borger.dk. Hvis man ikke har NemID kan man kontakte kirkekontoret, der hjælper med det videre forløb.

Navn til barnet
Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Navngivningen sker enten ved dåb, hvorved den døbte optages som medlem af Den danske Folkekirke, eller ved anmeldelse til kirkekontoret.
Henvendelse om dåb sker til præsten. Det oplyses, hvem der skal være barnets faddere (mindst to, foruden forældrene, og højst fem). 
Navngivelse kan ske digitalt på www.borger.dk. Hvis man ikke har NemID kan man kontakte kirkekontoret, der hjælper med det videre forløb.
Godkendte navne findes på Familiestyrelsens hjemmeside.Konfirmationsdatoer i Otterup kirke 2019-2022

Konfirmationsdatoerne for Sletten Skole Otterup i perioden 2019-2022 er følgende:

2020 Bededag 8. maj
2021 Bededag 30. april
2022 Bededag 13. maj
2023 Bededag 30. april
2024 Bededag 21. april

Konfirmationsdatoerne for Elever der går på Sletten skole Nordvest i 6. klasse og flytter til Otterup skole i 7. klasse i perioden 2019-2022 er følgende:
2020 søndag efter Bededag 10. maj
2021 søndag efter Bededag 2. maj
2022 søndag efter Bededag 15. maj
2023 søndag efter Bededag 5. maj
2024 søndag efter Bededag 26. april

Konfirmationsdatoerne for Otterup Realskole i perioden 2019-2022 er følgende:
2020 søndag før Bededag 3. maj
2021 søndag før Bededag 25. april
2022 søndag før Bededag 8. maj
2023 søndag før Bededag 7. maj
2024 søndag før Bededag 28. april

Elever med specielle behov, der går i særlige klasser:
Konfirmationsdatoer:
2020 lørdag 16. maj
2021 lørdag 8. maj
Hans Otto Kirk Paludan
Tlf. 64 87 11 01
E-mail hokp@km.dk


Vielse
Først kontakter man præsten for at aftale et tidspunkt for vielsen. Derefter henvender man sig på Rådhuset for at få udstedt en prøvelsesattest. Når man har modtaget prøvelsesattesten, henvender man sig igen til præsten medbringende denne samt dåbs- eller navneattester. Endvidere skal navn og adresse oplyses på to bryllupsvidner. Navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfrit, såfremt navneændringen foretages senest 3 måneder efter vielsen.
Vielsesritual (.pdf fil)
Vielsesritual med dåb (.pdf fil)
Bryllupssalmer (.pdf fil)

Dødsfald
Dødsfald skal anmeldes senest to dage efter dødsfaldet til kirkekontoret. Der rettes ligeledes henvendelse til den præst, som skal forrette begravelsen/bisættelsen. Der vil i den forbindelse blive aftalt tid og sted for handlingen. Personlige attester for afdøde medbringes.
Vejledning og hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til bedemand eller kirkekontor.
Begravelsessalmer (.pdf fil)

Navneændring
Navneændring skal ske digitalt på www.borger.dk. Hvis man ikke har NemID kan man kontakte kirkekontoret, der hjælper med det videre forløb. Vær opmærksom på at der er indført et gebyr på kr. 500,- på navneændringer.

Regulativer
Regler for brug af Otterup kirke.
Regler for brug af Otterup kirkes menighedshus

Otterup Sogns menighedspleje.

I Otterup bruges Menighedsplejens midler til at give en hjælpende hånd til nødlidende mennesker i Otterup sogn.
Det kan være i form af:
En beskeden julehjælp til trængte familier.
Hjælp i forbindelse med konfirmationer.
En lille opmuntrende hilsen, som præsterne kan have med, når de tager på hjemmebesøg eller
på hospitalsbesøg.

Pengene indsamles i forbindelse med kirkens højtider og ved arrangementer i kirke og menighedshus.