Babysalmesang

Søndag 9. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste og udflugt

Turen går til Vor Frue Kirke i Assens
Efter Høstgudstjenesten vil der være smørrebrød til dem der er tilmeldt udflugten i menighedshuset, og bussen holder klar kl. 12.45 uden for menighedshuset, for at køre os til Fyns næststørste kirke, nemlig Vor Frue Kirke i Assens.
Der vil være 2 guider der viser os rundt, og der vil også blive mulighed for at komme op i tårnet, for at se den smukke udsigt der er, når man kommer
op i 48 meters højde over jorden.
Holevadkappellet på kirkens nordside er sammen med tårnets firkantede underdel rester af en romansk kirke. Udover navnet – efter jomfru Maria – er det en påmindelse om kirken kartolske tid.
Altertavlen er fra ca. 1620 og prædikestolen en smule yngre. Alterbilledet er dog fra begyndelsen af forrige århundrede. På prædikestolen er der et timeglas (fra 1700 tallet).
Efter rundvisningen går turen til Resturant Skovlyst, der venter kaffe og lagkage.
Herefter går turen tilbage til Otterup, forventet ankomst kl ca. 18.00.
Turen koster 100 kr. pr. person, vi har pladser til 50 i bus, og pladserne bliver afsat efter først til mølle princippet.
Sidste frist for tilmelding torsdag 23. august, og det sker ved at skrive sig på listerne, der ligger i Menighedshuset og i kirken, eller til Erik Frank på mobil 28 90 42 88. Mail: erik28904288@gmail.com Evt: Afbud gives også til mig.


Minikonfirmandundervisning i Otterup kirke

I Otterup kirke tilbydes der minikonfirmandundervisning for de
børn, der i skoleåret 2018-19 går i 4. klasse.
Undervisningen foregår dels i Otterup kirke dels i Menighedshuset
ved siden af kirken. Vi mødes og slutter i Menighedshuset
Bakkevej 2 A.
Undervisningen er på følgende otte onsdage kl. 15.15-16.45.
22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september,
26. september, 3. oktober og 10. oktober
Den 10. oktober afsluttes med en gudstjeneste kl. 17, hvor alle er
velkomne.
Minikonfirmandundervisningen sigter mod at give børnene et
begyndende indblik i, hvad kirke og kristendom er og at give
dem fortrolighed med kirken. Undervisningen varetages af
sognepræst Astrid Kirk Paludan og organist Kåre Duhn. Det er
gratis at deltage.
Tilmelding:
Tilmelding til minikonfirmandundervisning og henvendelse med
spørgsmål rettes til sognepræst Astrid Kirk Paludan enten på
e-mail: aski@km.dk eller tlf.: 51 64 51 78.
Tilmeldingsfristen er 14. juni.
Husk at oplyse barnets navn, skole, klasse, samt forældres
tlf.nr og e-mail adresse ved tilmelding.
Hvis der er flere tilmeldte, end der kan være på et hold, oprettes
ekstra hold efter aftale.

Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag

Der er kor for sangglade børn i alle størrelser hver torsdag i menighedssalen.

Ring eller mail til organist Kåre Duhn: 22 98 10 52, E-mail: kduhn@city.dk for mere information.