Babysalmesang

Fra tirsdag 24. oktober kl. 11.00
er der igen babysalmesang i Otterup Kirke.

Salmer er en vigtig del af vores kulturarv, og baby-salmesang er en mulighed for at give nogle af de smukke salmer videre til vores børn. Forældres stemmeklang formidler tryghed og nærhed, ligesom den syngende forældrestemme kan formidle fornøjelse, leg og overraskelse. Babysalmesang giver desuden en mulighed for at være i det smukke kirkerum og nyde den særlige klang på en uformel måde. Her kan skabes en helt særlig stemning af ro og fordybelse til glæde for både forældre og babyer i en til tider travl og larmende hverdag.
Babysalmesang varer ca. 40 minutter hver gang. Der er mulighed for lidt hyggesnak og en kop kaffe eller the. Man behøver ikke at synge godt for at tage sit barn med til babysalmesang. Et spædbarn synes altid, at dets egne forældres stemmer er de smukkeste i verden, så alle kan være med 
Babysalmesang er et gratis tilbud til forældre om at synge i kirken med deres baby.

Babysalmesangen varetages af organist Kåre Duhn og sognepræst Astrid Kirk Paludan.
Vil du vide mere eller tilmeldes babysalmesang, så kontakt enten Kåre på tlf.: 22 98 10 52 / e-mail: kduhn@city.dk eller Astrid på tlf.: 51 64 51 78 eller e-mail: aski@km.dk
Der er babysalmesang følgende tirsdage kl. 11:
24. oktober, 31. oktober, 7. november, 14. november, 21. november, 28. november
Den 28. november afsluttes med en gudstjeneste kl. 17 i kirken.

Torsdag 16. november kl. 15.00
Studiekreds om Hannah Arendt  i præstegården Søndergade 33

Studiekreds om Hannah Arendts bog Menneskets vilkår. Vi læser os stille og roligt igennem bogen, og taler om det, vi har læst. Alle er velkomne, og vi begynder med kaffen.

Søndag 19. november efter højmessen
Menighedsmøde med Kaffe.

Menighedsrådet vil gerne indbyde til et Menighedsmøde. Umiddelbart efter Højmessen.
Her vil rådet redegøre for sidste års regnskab, og det kommende års budget.
Menighedsrådet aflægger beretning, om rådets virksomhed i det forløbne år.
Og orienterer om den planlagte virksomhed har i det kommende år.

Torsdag 23. november kl. 19.30
Reformationen. Betydningen i nutiden.

Foredrag med sognepræst i Østrup- Skeby pastorat og provst for Bogense provsti Keld Hansen  i Otterup Menighedshus, Bakkevej 2A

I 500-året for reformationen er det vigtig at huske på Martin Luthers opdagelse af kristendommens frisættende kraft. Den har vi også brug for i dag, hvor mange mennesker ædes op af stress, udbrændthed og krav om omstillingsparathed og innovation.

Samtidig med opdagelsen af det kristne meneskes frihed holder Luther os fast på ansvaret. Vi er enhver undergivet, skriver han, og det kalder på et opgør med nutidens selvoptagethed og narcissisme.
Derfor vil det sidste i rækken af foredrag om reformationen handle om, at Martin Luther og hans reformation stadig er relevant og inspirerende.

Søndag 3. december kl. 15.30
Julehygge og sang

Første søndag i advent synger kirkens børne- og ungdomskor julen ind. Vi starter med en kort koncert i kirken; derefter går vi til menighedssalen, hvor vi vil synge julesange sammen og nyde et juletraktement. Der er gratis adgang.

Tirsdag den 5. december kl 19.30
Julekoncert i Otterup Kirke med Pilekoret.

Koret vil fremføre et bredt udsnit af adventstidens og julens salmer, og der vil også blive mulighed for selv at synge med på kendte salmer.
Pilekoret har efterhånden 32 år på bagen. De 28 korsangere kommer fra hele Nordfyn og sågar et par stykker fra Odense.
Koret er et blandet 4-stemmigt kor med et repertoire, der spænder fra klassisk til rytmisk musik med afstikkere til danske sange, salmer og viser fra de sidste 300 års righoldige danske sang- og salmeskat. Tidligere musikskoleleder i Otterup Lars Oxenvad er dirigent for koret, der i øvrigt altid er åbent for nye sangglade deltagere.
Der er gratis adgang til koncerten, men hvad der lægges i kirkebøssen vil gå til Menighedsplejen i Otterup sogn


Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag

Der er kor for sangglade børn i alle størrelser hver torsdag i menighedssalen.

Ring eller mail til organist Kåre Duhn: 22 98 10 52, E-mail: kduhn@city.dk for mere information.