Babysalmesang

Tirsdag 4. september kl. 10.00
Vi binder kornneg til høstgudstjenesterne.
Alle er velkomne til at være med, og vi slutter af med formiddagskaffen.

Torsdag 6. september
Eftermiddagshøstgudstjeneste
Der indledes med eftermiddagskaffen.
I år er der eftermiddagskaffe fra kl. 14.00, før vi går op i kirken, der er pyntet med det, der hører høsttiden tid.
Gudstjenesten begynder kl. 15.00, og i år bliver det ekstra festligt, fordi kirkens børne- og ungdomskor deltager i gudstjenesten. Kirkens frivillige står som altid klar, så der er en ledig hånd, hvis der er brug for det, og kirkebilen kører som den plejer.
Kontakt Kæmpes Taxi tlf. 64 84 11 69 senest dagen før.


Søndag 9. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste og udflugt

Turen går til Vor Frue Kirke i Assens
Efter Høstgudstjenesten vil der være smørrebrød til dem der er tilmeldt udflugten i menighedshuset, og bussen holder klar kl. 12.45 uden for menighedshuset, for at køre os til Fyns næststørste kirke, nemlig Vor Frue Kirke i Assens.
Der vil være 2 guider der viser os rundt, og der vil også blive mulighed for at komme op i tårnet, for at se den smukke udsigt der er, når man kommer
op i 48 meters højde over jorden.
Holevadkapellet på kirkens nordside er sammen med tårnets firkantede underdel rester af en romansk kirke. Udover navnet – efter jomfru Maria – er det en påmindelse om kirken katolske tid.
Altertavlen er fra ca. 1620 og prædikestolen en smule yngre. Alterbilledet er dog fra begyndelsen af forrige århundrede. På prædikestolen er der et timeglas (fra 1700 tallet).
Efter rundvisningen går turen til Restaurant Skovlyst, der venter kaffe og lagkage.
Herefter går turen tilbage til Otterup, forventet ankomst kl ca. 18.00.
Turen koster 100 kr. pr. person, vi har pladser til 50 i bus, og pladserne bliver afsat efter først til mølle princippet.
Sidste frist for tilmelding torsdag 23. august, og det sker ved at skrive sig på listerne, der ligger i Menighedshuset og i kirken, eller til Erik Frank på mobil 28 90 42 88. Mail: erik28904288@gmail.com Evt: Afbud gives også til mig.

Fredag 14. september kl. 10.00
Sangformiddag
I Menighedshuset, Bakkevej 2 A Vi synger årstidens sange og hvad vi ellers har lyst til. Der vil være kaffe og kage i pausen. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et beløb til
Menighedsplejen i Otterup.

Menighedsrådsvalg I Otterup Sogn 13. november 2018
Orienteringsmøde og opstillingsmøde 18. september kl. 19.00 I Otterup menighedshus, Bakkevej 2A
Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet.

Torsdag 20. september kl. 15.00
Læsehestene i præstegården Søndergade 33
Denne sæson indleder vi med at læse Isaac Bashevis Singers slægtsroman Huset Jacobi. Romanen handler om en polsk-jødisk families brogede liv, fuld af kærlighed og had, håb, drømme, sejre og nederlag i sidste halvdel af 1800-tallets Europa og USA. Jeg vil undervejs fortælle om de jødiske skikke og traditioner, vi støder på i romanen.
Som altid begynder vi med eftermiddagskaffen.
Suzanne Johansen

Minikonfirmandundervisning i Otterup kirke
I Otterup kirke tilbydes der minikonfirmandundervisning for de
børn, der i skoleåret 2018-19 går i 4. klasse.
Undervisningen foregår dels i Otterup kirke dels i Menighedshuset
ved siden af kirken. Vi mødes og slutter i Menighedshuset
Bakkevej 2 A.
Undervisningen er på følgende otte onsdage kl. 15.15-16.45.
22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september,
26. september, 3. oktober og 10. oktober
Den 10. oktober afsluttes med en gudstjeneste kl. 17, hvor alle er
velkomne.
Minikonfirmandundervisningen sigter mod at give børnene et
begyndende indblik i, hvad kirke og kristendom er og at give
dem fortrolighed med kirken. Undervisningen varetages af
sognepræst Astrid Kirk Paludan og organist Kåre Duhn. Det er
gratis at deltage.
Tilmelding:
Tilmelding til minikonfirmandundervisning og henvendelse med
spørgsmål rettes til sognepræst Astrid Kirk Paludan enten på
e-mail: aski@km.dk eller tlf.: 51 64 51 78.
Tilmeldingsfristen er 14. juni.
Husk at oplyse barnets navn, skole, klasse, samt forældres
tlf.nr og e-mail adresse ved tilmelding.
Hvis der er flere tilmeldte, end der kan være på et hold, oprettes
ekstra hold efter aftale.

Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag
Der er kor for sangglade børn i alle størrelser hver torsdag i menighedssalen.

Ring eller mail til organist Kåre Duhn: 22 98 10 52, E-mail: kduhn@city.dk for mere information.