Bakkevej 2A
5450 Otterup

Otterup kirke betjener Otterup sogn, hvor der bor ca. 5.000 mennesker.

Aktuelt i Otterup Kirke:

Søndag 4. november kl. 10.30
Allehelgen

Torsdag 15. november kl. 15.00
Læsehestene i præstegården

Torsdag 15. november kl. 19.30
Fra Hospital til Museum - en tidsrejse på 300 år

Søndag 25. november kl. 15.30
Koncert for børn i kirken

Tirsdag 4. december kl. 19.30
Julekoncert i Otterup Kirke med Pilekoret.

Babysalmesang
Fra torsdag 10. januar

Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag


Meddelelse den 17. oktober 2018
Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst. Der er kun indleveret en gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Otterup Sogn. Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.


  

e-mail til webmaster