Bakkevej 2A
5450 Otterup

Otterup kirke betjener Otterup sogn, hvor der bor ca. 5.000 mennesker.

Aktuelt i Otterup Kirke:

Onsdag 15. marts kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Tirsdag 21. marts kl. 19.30
Foredrag om Hans Tausen
Foredraget Den ivrige reformator i Menighedshuset, Bakkevej 2A

Torsdag 23. marts15.00
Læsehestene i præstegården

Tirsdage kl. 11.00
Babysalmesang

Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag

 

e-mail til webmaster