Bakkevej 2A
5450 Otterup

Otterup kirke betjener Otterup sogn, hvor der bor ca. 5.000 mennesker.

Aktuelt i Otterup Kirke:

Fredag 10. februar kl. 10.00
Sangformiddag  i Menighedshuset.

Torsdag 16. februar kl.15.00
Læsehestene i præstegården

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 11.00
Babysalmesang

Søndag 26. februar
Træplantning og sammenkomst


Kor for børn og unge hver torsdag eftermiddag

Minikonfirmandundervisning i Otterup kirke


 

e-mail til webmaster